Wykorzystująca uczenie maszynowym technologia ZoneFox zwiększa ochronę punktów końcowych, a także umożliwia szybki wgląd w zachowanie użytkowników i przepływ danych. W celu zapewnienia pełnej ochrony przed zagrożeniami oparte na chmurze rozwiązanie rejestruje dane dotyczące pięciu podstawowych obszarów – użytkowników, urządzeń, zasobów, procesów i zachowań.

Jak zapowiada Fortinet, przejęcie ZoneFox zwiększy możliwości platformy Fortinet Security Fabric poprzez zapewnienie lepszej widoczności punktów końcowych, odkrywanie martwych punktów w chronionym systemie, ostrzeganie użytkowników o wszelkich podejrzanych działaniach, a także tworzenie pełnej historii incydentów w celu szybszej reakcji na zagrożenia.

ZoneFox oferuje również prostego w użyciu agenta i ma skalować się bez wpływu na wydajność nawet do 10 tys. agentów. Jak informuje Fortinet rozwiązanie jest przygotowane do obsługi standardów z obszaru compliance, takich jak GDPR, ISO 27001, HIPAA i PCI DSS.

Jak wynika z dokumentacji przedłożonej Komisji Papierów Wartościowych w USA amerykański producent za wywodzącą się ze Szkocji firmę ZoneFox zapłacił 18 mln dol.