Oferta określana jako Connected UTM obejmuje nowe modele urządzeń UTM (ang. Unified Threat Management) FortiGate, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej, przełączniki sieci Ethernet oraz urządzenie rozszerzające zasięg sieci WAN. 

Koncepcja Connected UTM bazuje na integracji i zarządzaniu. Nowe produkty FortiGate/FortiWiFi-30D-POE, FortiGate/FortiWiFi-60D-POE, FortiGate/FortiWiFi-90D-POE oraz FortiGate-280D-POE łączą w sobie pełny zakres zabezpieczeń UTM, a ponadto udostępniają takie funkcjonalności, jak sterowanie punktami dostępowymi Wi-Fi, przełączanie, uwierzytelnianie, zarządzanie stacjami końcowymi oraz kontrola polityk. Wszystkie te funkcje są realizowane przez jedno urządzenie. Poszczególne jednostki są podłączone do jednej platformy FortiGate i są przez nią zarządzane. Urządzenie FG-280D-POE, wyposażone w 84 porty, zostało zaprojektowane dla mniejszych sieci (np. w placówkach handlu detalicznego czy służby zdrowia), gdzie dzięki bardzo dużej gęstości portów możliwe jest wyeliminowanie innych elementów infrastruktury, na przykład przełączników.

Connected UTM umożliwia podłączenie wielu urządzeń poprzez zintegrowane porty PoE oraz zarządzanie tymi urządzeniami. Pozwala to na podłączenie do platformy FortiGate wielu jednostek, takich jak punkty dostępowe sieci bezprzewodowej, PoS-y, sieciowe kamery wideo, rejestratory wideo, systemy telefonii IP oraz zarządzanie wszystkimi tymi urządzeniami z jednej platformy FortiGate Connected UTM.

FortiAP-221C i FortiAP-320C działają w standardzie 802.11ac, który umożliwia uzyskanie przepustowości ponad 1 Gb/s. FortiExtender-100B rozszerza zasięg sieci WAN 3G/4G, jednocześnie usprawniając przesyłanie danych pomiędzy operatorem sieci a platformą FortiGate. Urządzenia FortiExtender mogą być oddalone od FortiGate o 100 m.

Dwa nowe przełączniki sieciowe rozszerzają możliwości platformy FortiGate. Model FortiSwitch-224D-POE, przeznaczony do montowania w szafie typu rack, ma 24 porty 10/100/1000 i 12 portów PoE. Natomiast FortiSwitch-108D-POE, który można ustawić przy biurku, ma 10 portów 10/100/1000 i 8 portów PoE.

Ceny:
1. FortiGate-30D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług: 747 euro
2. FortiWiFi-30D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług: 830 euro
3. FortiGate-60D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług:  1197 euro
4. FortiWiFi-60D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług: 1364 euro
5. FortiGate-90D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług: 1998 euro
6. FortiWiFi-90D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług: 2164 euro
7. FortiGate-280D-POE z rocznym serwisem i subskrypcjami wszystkich usług: 9807 euro
8. FortiAP-221C: 569 euro
9. FortiAP-320C: 1145 euro
10. FortiExtender-100B: 609 euro
11. FortiSwitch-224D-POE: 570 euro
12. FortiSwitch-108D-POE: 1145 euro.