System jest oferowany bezpośrednio przez dostawcę oraz przez partnerów. Wdrożeniem i utrzymaniem zajmuje się natomiast tylko Focus Telecom. Funkcjonalność rozwiązania i rozmaite opcje są dostosowywane do potrzeb konkretnej organizacji. W najprostszej formie IVR umożliwia klientowi dzwoniącemu na numer firmy odsłuchanie zapowiedzi głosowej i wybór połączenia między poszczególnymi osobami albo działami. W przypadku, gdy telefon nie zostanie odebrany, połączenie oczekuje w zdefiniowanej przez klienta kolejce.

Wśród innych funkcji jest m.in. integracja systemu IVR z bazą klienta (osoba dzwoniąca może być przekierowana bezpośrednio do konkretnego konsultanta) oraz możliwość kierowania połączeń do określonej osoby albo działu w zależności od strefy numeracyjnej połączenia przychodzącego. Tegoroczną nowością jest opcja rozpoznawania połączeń z zagranicy. Dzięki temu np. można przypisać numery przychodzące z danego kraju od razu do konkretnego odbiorcy. IVR może także nagrywać rozmowy, generować statystyki i raporty. Jak zapewnia dostawca, użytkownik nie musi inwestować we własną infrastrukturę.

Cena rozwiązania zależy od stopnia zaawansowania systemu i potrzeb klienta. W podstawowej ofercie wdrożenie IVR to koszt 299 zł netto. Pakiet obejmuje m.in. do 5 zapowiedzi głosowych, funkcję kierowania połączeń, 1 GB pamięci do zapisu rozmów.