Fiskus nie będzie już patrzył przez palce na niestosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Wchodzą w życie kary.

W handlu elektroniką MPP jest obligatoryjny od 1 listopada w transakcjach pomiędzy płatnikami VAT, jeżeli wartość faktury przekracza 15 tys. zł brutto – nawet wtedy, gdy tylko jeden sprzedawany/kupowany produkt obejmuje MPP (komputery, telefony komórkowe, konsole do gier, HDD, SSD, procesory, tusze i tonery do drukarek i kopiarek, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery i telewizory).

Płać 30 proc. VAT albo grzywnę

Sankcje będą dotyczyć zapłaty należności od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury z towarem objętym obowiązkowym split payment adnotacją "mechanizm podzielonej płatności", może ponieść karę w wysokości 30 proc. VAT od produktów z faktury, objętych MPP. Od sankcji może go wybawić nabywca – jeżeli mimo braku adnotacji zapłaci należność w split payment. Jeżeli więc sprzedający zorientuje się w pomyłce, najlepiej jak najszybciej zawiadomić o niej kupującego. Tak czy inaczej dostawca musi sporządzić notę korygującą dla wadliwie wystawionej faktury.

Z kolei jeżeli nabywca nie ureguluje rachunku w MPP mimo takiego obowiązku, również grozi mu kara 30 proc. VAT. Co istotne, dla osób fizycznych sankcje 30 proc. VAT nie będą stosowane, narażają się natomiast – zarówno nabywca jak i sprzedawca – na odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Oznacza to ryzyko grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (jedna stawka dzienna w 2020 r. wyniesie od 86,67 zł do 34668 zł) albo grzywny za wykroczenie.

Fiskus może darować kary

Kupujący uniknie sankcji za brak płatności w MPP, jeżeli dostawca rozliczy ze skarbówką całą kwotę podatku z faktury. "Brak zagrożenia dla interesu Skarbu Państwa stanowi podstawę do odstąpienia od nałożenia sankcji na nabywcę" – pociesza resort finansów.

Warto przypomnieć, że zapłaty z pominięciem obowiązkowego split payment nabywca nie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu. Fiskus daruje mu jednak tę karę wtedy, gdy sprzedawca nie zamieścił na fakturze noty "mechanizm podzielonej płatności".

Aby zmniejszyć ryzyko nabywca powinien każdorazowo sprawdzać, czy towary, za które płaci, są objęte split payment albo też – co jest mniej uciążliwą opcją – nie bawić się weryfikację i regulować w podzielonej płatności należność za każdą fakturę (bo za każdy towar lub usługę można zapłacić w dobrowolnym MPP).

Obszerne wyjaśnienia dotyczące nowych i dotychczasowych regulacji w zakresie mechanizmu podzielonej płatności znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.