Kwota nadużyć, która uprawnia organy skarbowe do blokady kont bankowych podatnika, to co najmniej 50-krotność najniższego wynagrodzenia (obecnie ok. 92,5 tys. zł). Do blokady wystarczy podejrzenie, iż przedsiębiorca oszukuje na podatkach. Obecnie organy skarbowe w podobnej sytuacji mogą zająć majątek podatnika na poczet nieuregulowanej należności.

Nowe uprawnienia fiskus otrzyma w związku z reformą administracji podatkowej – według projektu ustawy. W miejsce administracji podatkowej, celnej i skarbowej powstanie jedna Krajowa Administracja Skarbowa. Zreformowana skarbówka będzie mogła np. sprawdzać korespondencję handlową firm.

Zmiany mają ułatwić organom skarbowym zwalczanie nadużyć i zwiększyć wpływy z podatków do budżetu.