Rząd przyjął projekt ustawy, która ma lepiej uszczelnić podatek VAT. Zgodnie z nowymi przepisami banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych.

Ustawa obejmuje raportowaniem płatności transgraniczne, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Projekt ustawy implementuje unijną dyrektywę z 2020 r.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez szefa KAS oraz w unijnym systemie CESOP (Central Electronic System of Payment information). Jest to narzędzie analityczne do wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce – twierdzi fiskus.

CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw UE. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii jak i z innymi krajami.

Celem tego nowego środka jest dostarczenie organom podatkowym krajów unijnych instrumentów do wykrywania oszustw związanych z VAT w e-handlu, popełnianych przez sprzedawców mających siedzibę w innym państwie członkowskim lub poza UE.

Nowe regulacje należy wdrożyć do krajowych przepisów od 1 stycznia 2024 r. Według szacunku ministerstwa finansów w ciągu 10 lat od ich wejścia w życie, dochody budżetu państwa wzrosną o 2,48 mld zł. Koszty wdrożenia oszacowano na 3,51 mln zł.