Resort zmierza do stworzenia systemu teleinformatycznego, który – jak podaje Centrum Informacyjne Rządu – będzie wspierał organy administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń VAT-u oraz uszczelni system jego poboru. Zapowiedziano inwestycje w budowę, rozbudowę i unowocześnienie istniejących systemów teleinformatycznych oraz tworzenie nowych, wspomagających skarbówkę i organy celne. 

Niezbędne narzędzia dostarczy celowa spółka IT resortu. Jej założenie przewiduje przyjęty przez rząd projekt „ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej”. Ma ona wyposażyć służby w systemy teleinformatyczne, urządzenia i oprogramowanie. Nie będzie mogła prowadzić działalności komercyjnej. Jej działalność zostanie zasadniczo sfinansowana z budżetu. Kierownictwo spółki powoła minister finansów. 

Nowa firma kontrolowana przez resort ma pomóc w załataniu luki VAT, która może przekraczać nawet 50 mld zł – jak szacował w ub.r. PwC. Ministerstwo liczy na większą skuteczność w wykrywaniu przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz w karaniu winnych. Zapewnia, że dzięki nowym rozwiązaniom zmniejszy się liczba nieuzasadnionych kontroli w firmach.

Według rządu w krajach, w których wdrożono systemy informatyczne wspomagające działania służb podatkowych, straty fiskusa zmniejszyły się.