Wyboru dokonano na podstawie liczby nieprawidłowości
stwierdzonych w poszczególnych branżach w ciągu 12 miesięcy od lipca 2014 r. do
czerwca 2015 r. Skarbówka ma m.in. sprawdzać handel na portalach aukcyjnych.
Także w poprzednim roku branża elektroniczna została wybrana do kontroli. Od 2012 r. do połowy 2015 r. w branży elektronicznej zakończono 565
kontrole skarbówki. Wykryto nieprawidłowości na sumę ponad 4 mld zł.