Zasady korzystania ze środków na rachunkach VAT w ramach split payment nie zmienią się – poinformował wiceminister finansów Jacek Sarnowski. W związku z kryzysem związanym z Covid-19 pojawiały się przypuszczenia, że w ramach działań tarczy antykryzysowej fiskus odblokuje konta VAT, co poprawiłoby płynność przedsiębiorstw.

Wiceminister odpowiedział na interpelację poselską, w której wskazano m.in., że blokada 23 proc. VAT z zapłaty za towar to zwykle dużo więcej, niż wynoszą marże. W efekcie split payment stanowi największe niebezpieczeństwo dla podmiotów, które dysponują niewielką ilością gotówki, zwłaszcza dla małych firm i niektórych branż.

Masowe uwolnienie VAT grozi powrotem do wyłudzeń

Przedstawiciel resortu finansów przyznał, że analizowano kwestię uwolnienia pieniędzy z kont VAT na rachunkach przedsiębiorców. Jednak nie zdecydowano się na to. Wiceminister uzasadniał, że bezwarunkowe i masowe uwolnienie środków z kont VAT mogłoby doprowadzić do wyłudzeń podatku i zniweczyć pracę nad uszczelnianiem systemu.

Dodał natomiast, że skarbówka otrzymała wytyczne, by jak najszybciej rozpatrywać wnioski o uwolnienie środków. Zgodnie z ustawą fiskus ma 60 dni na odpowiedź. Wiceminister zapewnia, że czas ten jest znacząco krótszy.

Split payment od ponad 15 tys. zł

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe w handlu elektroniką w transakcjach na kwotę ponad 15 tys. zł brutto. VAT z płatności za fakturę, który trafia na odrębne subkonto, można wykorzystać do uregulowania należności z podatków (VAT, PIT, CIT), składek ZUS, cła i akcyzy. Z odpowiedzi ministra wynika, że to się nie zmieni. Jeśli przedsiębiorca chce przeznaczyć środki z rachunku VAT na inne cele, musi złożyć w tej sprawie wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Minister zapewnia, że przy rozpatrywaniu wniosków nie ma uznaniowości urzędu skarbowego. Gdy podatnik spełnia ustawowe przesłanki, dostaje zielone światło na uwolnienie środków – utrzymuje wiceszef resortu finansów. Ponadto zaznacza, że nie ma żadnych ograniczeń co do ilości i częstotliwości składania takich wniosków.