Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zapewni firmom szybszy zwrot VAT oraz zwolnienie od odpowiedzialności solidarnej – zachęca Ministerstwo Finansów. W ramach MPP należność netto z faktury oraz VAT są księgowane na osobnych kontach sprzedawcy. Do podatku przedsiębiorca ma wówczas ograniczony dostęp. Jak to działa, informujemy tutaj.

Według resortu MPP pozwala na zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni na rachunek VAT. Fiskus instruuje, że w tym celu w deklaracji trzeba wykazać kwotę zwrotu w poz. 58 i zaznaczyć w poz. 68 opcję zwrotu na rachunek VAT. Co istotne, aby wystąpić o taki zwrot, firma nie musi sama płacić kontrahentom metodą MPP.

Ministerstwo wyjaśnia również, że MPP zwalnia z przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej, ale tylko w części kwoty VAT wykazanej na fakturze – zapłaconej w MPP.

W formie podzielonej płatności można uregulować nawet pojedyncze pozycje z faktury. Nie są możliwe natomiast zbiorcze przelewy w MPP, czyli zsumowanie należności z kilku faktur w jednej zapłacie dla dostawcy. Stosując split payment każdą z faktur trzeba zapłacić osobno.

Mechanizm podzielonej płatności można stosować od 1 lipca br. Ministerstwo Finansów liczy, że MPP stanie się powszechnym sposobem rozliczeń najdalej w ciągu kilku lat. Obawa przed faktyczną blokadą części należności z faktury (na rachunku VAT) powstrzymuje jednak część firm przed split paymentem.