Liderzy IT spodziewają się wzrostu przychodów swoich organizacji w 2023 r. – tak uważa 72 proc., pomimo niepewności gospodarczej – według ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów generalnych w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej.

Co więcej, prawie połowa z nich uważa, że będzie w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż konkurencja.
Ten optymizm może być jednak na wyrost, bo dane wskazują, że prawie połowa firm (46 proc.) nie ma wystarczającej zdolności do realizacji swoich celów w zakresie przychodów.

Sporo firm z branży weszło w rok 2023 przygotowanych na potencjalną recesję. Większość podjętych działań koncentrowało się jednak na ograniczaniu kosztów, a nie na zwiększaniu przychodów. Zaledwie 3 proc. ankietowanych twierdzi, że nie podjęło żadnych działań zmniejszających wydatki.

Działania ograniczające koszty podjęte przez dostawców usług IT
ograniczenie rekrutacji – 55%
ogólna redukcja wydatków – 52%
sprzedaż nierentownej działalności – 43%
zmniejszenie wydatków na marketing – 43%
konsolidacja partnerstw i sojuszy rynkowych – 35%
ograniczenie inwestycji w produkty i usługi – 34%
zamrożenie wewnętrznych wydatków – 28%
cięcie cen produktów albo usług – 16%

Źródło: Gartner

Dostosowanie rozwiązań IT jest kluczem do wzrostu

Gartner prognozuje, że globalne wydatki na IT zwiększą się o 2,4 proc. w 2023 r., z tym że nakłady w przedsiębiorstwach o 4,1 proc.

Jak zauważono, nabywcy coraz bardziej cenią i inwestują w wyniki biznesowe, zamiast kupować rozwiązania. Mniejsze dostosowanie w tym zakresie ogranicza chęć płacenia i odnawiania relacji.

Chodzi tutaj o przydatność nabywanych technologii do bieżących potrzeb klientów. To połączenie według analityków istnieje na każdym poziomie, od zarządów po programistów.

Bez takiego dostosowania obserwowane jest wydłużanie się cykli sprzedaży i większe ryzyko dotyczące odnowień.