Przychody na rynku kolokacji będą rosnąć średnio 13,3 proc. co roku do 2028 r. – według prognozy Grand View Research. Jako powody wymieniono rozwój 5G, internetu rzeczy, chmury, zaawansowanej robotyki i błyskawiczny wzrost liczby danych, co wymaga mniejszych opóźnień i szybszej łączności sieciowej.

Wychodzą z chmury

Ponadto firmy coraz częściej przenoszą obciążenia z chmury publicznej do własnych środowisk. Zwraca na to uwagę ponad połowa respondentów (58 proc.) badania State of the Data Center 2021.

Wprawdzie repatriacja obciążeń z chmury z powrotem do lokalnych centrów danych lub kolokacji spadła z 72 proc. do 58 proc., tym niemniej jak zauważono w raporcie nadal wskazuje to, że większość organizacji wciąż stara się ustalić, co powinno być w kolokacji, a co w chmurze.

„Mały mroczny sekret wydatków na chmurę polega na tym, że rachunek nigdy tak naprawdę nie spada” – zauważa w raporcie Afcom State of the Data Center 2021 J.R. Storment, dyrektor wykonawczy Fundacji FinOps.

Rosnący poziom złożoności środowisk IT i migracja firm do chmury zmusiły menedżerów do weryfikacji dotychczasowych strategii i dokładnej analizy wydatków.  

Czas refleksji dla firm

Chmura ma bardzo wiele zalet, jednak aby wykorzystać pełne spektrum jej możliwości, konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji” – zwraca uwagę Tomasz Doligalski, członek zarządu i dyrektor usług IT z Grupy 3S.

„Entuzjazm wielu firm, które zmigrowały swoje systemy do chmury publicznej, nieco ostygł i skłonił do refleksji nad tym, jak rozwijać infrastrukturę IT: które obciążenia najlepiej przetwarzać w chmurze, a które u siebie, a jeśli u siebie, to czy jest sens inwestować we własne data center, czy jednak korzystniej jest kolokować serwery w zewnętrznym centrum danych” – dodaje ekspert.

Nie wrzucać wszystkich jajej do jednego koszyka

Gartner prognozuje, że do 2025 r. już 85 proc. firm będzie realizowało hybrydowy scenariusz rozwoju IT, łącząc rozwiązania on premise, kolokację, chmurę i przetwarzanie na brzegu sieci. To znacząca zmiana. W 2020 r., taki punkt widzenia podzielało zaledwie 20 proc. firm.  

Sens biznesowy hybrydowej architektury IT dostrzeżono zwłaszcza po ubiegłorocznym kryzysie. Pokazał on, że poleganie na jednym dostawcy lub wyłącznie własnej infrastrukturze znacznie zwiększa ryzyko.

Z tegorocznego badania IDG wynika, że kolokacja pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) IT. Zwróciło na to uwagę aż 35 proc. badanych.

Własne data center kosztuje ok. 13 tys. zł metr

Grand View Research szacuje koszty posiadania lub budowy centrum danych na ok. 3300 dol. za 1 metr kwadratowy. Po uwzględnieniu inwestycji w infrastrukturę światłowodową i kosztów zatrudnienia specjalistów okazuje się, że te wydatki są nie tylko zaporowe, ale też nieracjonalne dla znacznej części firm. Tym samym szczególnie dla MŚP kolokacja staje się atrakcyjną alternatywą wynajmu powierzchni centrum danych.

Idą w kolokację, bo chcą stabilności

Jednym z głównych motywacji do przenoszenia obciążeń do kolokacji jest poprawa stabilności i czasu pracy infrastruktury. Na tę korzyść wskazało 52 proc. respondentów badania IDG.

Z danych ITIC wynika, że od 2016 r. średni koszt 1 godziny przestoju wzrósł o 30 proc.

„Firmy mierzą się z coraz większą liczbą cyberzagrożeń, rośnie też złożoność IT. W takiej sytuacji wzrasta znaczenie środowisk zapasowych i budowa odpowiedniej polityki bezpieczeństwa a te, zarówno kosztowo, jak i organizacyjnie najlepiej zbudować w modelu outsourcingowym” – przekonuje Tomasz Doligalski.

Detaliczna kolokacja zdominuje rynek

Grand View Research przewiduje, że na rynku kolokacji pod względem przychodów w najbliższych latach będzie dominował segment detaliczny (w 2020 r. miał 72 proc. udziału). Kolokacja detaliczna umożliwia przedsiębiorstwom wynajęcie części powierzchni w data center, co daje elastyczność zarządzania małymi ilościami danych albo korzystania z usługi tylko w określonym czasie.