Podejmując biznesowe działania, w pierwszej kolejności należy kierować się etyką – twierdzi tak 77 proc. przedsiębiorców w badaniu Rzetelnej Firmy. Wśród branż na czołówkę wysuwa się produkcja, w której jest 83 proc. takich wskazań. Przeciwnego zdania jest 8 proc. firm, w tym najwięcej budowlanych.

Jednak zdaniem co czwartego przedsiębiorcy zdarzają się sytuacje, w których nie warto być uczciwym. Bezwzględną uczciwość w relacjach deklaruje ponad połowa przedsiębiorców, w tym 63 proc. firm produkcyjnych.

12 proc. nie chce zwrócić omyłkowej nadpłaty

Większość przedsiębiorców deklaruje, iż kieruje się uczciwością w kontaktach z kontrahentami. Otóż 87 proc. uważa, że w przypadku możliwego opóźnienia płatności należy zawsze powiadomić o tym swojego kontrahenta. W razie omyłkowej nadpłaty, jeśli kontrahent sam nie upomni się o pieniądze, 76 proc. zapewnia, że odda nadwyżkę. Jednak 12 proc. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nadwyżkę należy zwrócić, jeśli kontrahent sam się o to nie upomina.

Dla 97 proc. uczestników „Światowego Badania Uczciwości w Biznesie 2022” dla EY, wykazywanie się uczciwością jest istotne. Dla ponad połowy najważniejsze w relacjach biznesowych jest przestrzeganie zasad i przepisów.

„Okazje biznesowe są jak autobusy”

Mimo pięknych deklaracji o uczciwości, tylko 36 proc. respondentów, mając wybór pomiędzy inwestycją a opłacaniem rachunków, stawia na terminowe rozliczenie z kontrahentem. To niepokojące podejście, bo w przypadku mikrofirm już jedna niezapłacona faktura może zachwiać płynnością finansową.

Jednak zdaniem ekspertów, najlepszą długoterminową inwestycją są dobre relacje z kontrahentem.

Richard Branson powiedział, że „okazje biznesowe są jak autobusy, zawsze przyjedzie następny”. Nie warto  ryzykować wypracowanych, dobrych relacji z kontrahentami tylko po to, żeby złapać autobus. Dobre relacje ciężko potem odbudować, a kolejny autobus prędzej czy później i tak przyjedzie” – komentuje Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Co trzecia mała firma pali mosty, żeby zyskać

41 proc. przedsiębiorców deklaruje, że waga relacji jest dla nich większa niż sam zysk. Jednak 23 proc. ankietowanych, w tym co trzecia mała firma, ma inne zdanie.

——-

Badanie „Rzetelność w biznesie” przeprowadzone przez TGM Resorach na zlecenie Rzetelnej Firmy zostało zrealizowane w lutym 2023 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 526 mikro, małych i średnich przedsiębiorców.