Co trzecia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną – wynika z VII edycji badania „KoronaBilans MŚP”. Niezadowolonych przybyło. W grudniu źle bądź bardzo źle o swojej sytuacji ekonomicznej mówiło 30 proc. firm. Teraz jest to już ponad 34 proc.

Dobrze o swojej bieżącej sytuacji ekonomicznej wypowiada się 38,5 proc. właścicieli MŚP. To o 1,5 pp. więcej niż w grudniu i znacznie więcej niż na początku pandemii, kiedy to pozytywnie swoją sytuację ekonomiczną oceniał zaledwie co czwarty przedsiębiorca.

Duża nadzieja na lepszą przyszłość

Jednak przedsiębiorcy mają więcej nadziei niż poprzednio na poprawę. Odsetek pytanych, którzy spodziewają się pogorszenia sytuacji w najbliższych 3 miesiącach, spadł wyraźnie z 41 proc. w grudniu do 27 proc. obecnie. Dwukrotnie wzrósł odsetek optymistów (choć wciąż stanowią oni mniejszość).

Wciąż wiele firm, bo 76 proc. dostrzega wpływ pandemii na prowadzenie działalności (o 5,6 pp mniej niż w grudniu). Prawie 95 proc. przedsiębiorców w tej grupie odczuło negatywne skutki Covid-19 – zmuszonych było ograniczyć, zawiesić lub zamknąć działalność.

Według danych CEIDG w grudniu 2020 r. zamknęło lub zawiesiło działalność 47 332 przedsiębiorców, a rozpoczęło lub odwiesiło działalność 27 711 podmiotów. W drugim półroczu 2020 roku systematycznie rosła w Polsce liczba wniosków o zamknięcie czy zawieszenie działalności.

Wzrosły problemy z dostawami

Wzrósł odsetek firm, które mają problemy z uzyskaniem od dostawców materiałów, produktów czy komponentów niezbędnych do prowadzenia działalności. Aktualnie taki kłopot zgłasza 36,9 proc. przedsiębiorców, to o 5,2 pp. więcej niż w grudniu.

Z drugiej strony o 1,5 pp. (do 36,2 proc.) spadł odsetek tych, którzy w najbliższych trzech miesiącach spodziewają się problemów z dostawami.

Lockdown z sensem i bez sensu

Prawie 79 proc. badanych przyznało, że obostrzenia wprowadzone w październiku 2020 r. miały wpływ na prowadzenie ich biznesu. Co piąty przedsiębiorca nie odczuł konsekwencji.

Jeśli chodzi o ocenę wprowadzenia obostrzeń, przedsiębiorcy są podzieleni. Prawie 40 proc. uważa, że wprowadzenie lockdownu ma sens, bo dzięki temu pandemia szybko się skończy, ponadto poprawia bezpieczeństwo (46 proc.).

Przeciwnicy lockdownu uważają, że za bardzo paraliżuje on gospodarkę (68 proc.) i pozbawia ludzi źródła utrzymania (61 proc.). Ponad połowa (56 proc.) uważa, że wybiórcze zamrażanie nie ma sensu.

  

Główne wnioski z VII edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” dotyczące bieżącej sytuacji i prognoz:

38,5% firm pozytywnie ocenia swoją aktualną sytuację finansową. To o 1,5 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania.

O 4 pp. (do 34%) wzrosła grupa przedsiębiorców niezadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej.  

Niecałe 15% firm spodziewa się poprawy sytuacji ekonomicznej w najbliższych trzech miesiącach. 27% obawia się pogorszenia. Prawie 60% nie jest w stanie przewidzieć zmian.

79% właścicieli firm dostrzega wpływ pandemii na prowadzenie biznesu. Zdecydowana większość, bo 95% z nich odczuwa jego negatywne skutki.  

Niemal 37% właścicieli firm ma problemy z uzyskaniem od dostawców materiałów, produktów czy komponentów niezbędnych do prowadzenia działalności.  

Niewiele mniej, bo 36,2%, obawia się, że problemy z dostawami utrzymają się w najbliższych trzech miesiącach.  

40% przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie lockdownu miało sens. Ponad połowa z nich wierzy, że dzięki temu pandemia szybciej się skończy.

Jednocześnie 60,5% przedsiębiorców jest przeciwnego zdania. Uważają oni, że takie działanie blokuje gospodarkę (68%) i pozbawia ludzi źródła pracy (61%).

  

VII edycja badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International w lutym 2021 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Objęła grupę 301 firm z sektora MŚP.