Konieczność zmian w prowadzeniu biznesu w związku z pandemią dotknęła 3/4 firm sektora MŚP. Jak pokazują badania przedsiębiorcy, szukając sposobów na funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, zmagali się z cięciami w budżecie (33 proc.) lub inwestowali w dodatkowe obszary działalności (24 proc.) – według danych KRD.

Jak pokazują badania, negatywne skutki pandemii odczuło 40 proc. firm. Niemal co siódmy przedsiębiorca musiał ograniczyć lub odłożyć w czasie wydatki na inwestycje. Blisko co piąta firma zrezygnowała z inwestowania w innowacje – wynika z raportu „Biznes post-COVID-19” Crowe, Contract Administration i TGC Corporate Lawyers.

Zmiany, przed jakimi stanęły firmy, często wiązały się z wyzwaniami w obszarze cyfrowych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą, narzędzi czy kanałów sprzedaży, na które nie zawsze firmy były odpowiednio gotowe. Wiele z procesów wdrożonych na początku pandemii stanowiło odpowiedź na bieżące i nieplanowane utrudnienia.

„W porównaniu do poprzedniego roku zanotowaliśmy ok. 52 proc. wzrost zamówień na skany dokumentów, indeksowanie treści, projektowanie nowych procesów, którymi zarządzają platformy workflow czy sztuczna inteligencja” – komentuje Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska.

W 2021 r. budżety wielu firm na IT zwiększą się, tak by mogły jeszcze lepiej dostosować się do nowych realiów – według 80 proc. inwestycji w obszary IT wzrośnie bądź pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie. Pomimo ogólnej redukcji wydatków 76 proc. firm planuje długoterminowe zmiany i inwestycje w IT, z czego 35 proc. będzie związane z migracją danych systemów chmurowych – podaje Spiceworks Ziff Davis. Plany dotyczące cyfrowej transformacji stanowią próbę zminimalizowania negatywnych efektów pandemii i z tego powodu Covid-19 wymusi wzrost budżetów w 2021 r. nawet o ponad 1/3.