Przedsiębiorstwom brakuje infrastruktury, budżetu i przejrzystego planu, aby sprostać wyzwaniom w zakresie IT i przekształcić biznes – wynika z oceny większości profesjonalistów IT pytanych przez Insight. Dzieje się tak mimo tego, że organizacje zdają sobie sprawę z kluczowej roli, jaką obecnie odgrywa IT w strategii biznesowej. Jednak za tym przekonaniem nie zawsze idą czyny. Firmy nie pomagają w rozwoju innowacji, a czasem wręcz przeszkadzają.

Ankietowani wskazali 5 głównych przeszkód.

Otóż ponad połowa profesjonalistów IT (51 proc.) ocenia, że ma niewystarczające zasoby, by skutecznie wspierać organizację.

Z kolei 35 proc. narzeka, że firmy oczekują od IT wsparcia innowacji, ale same nie zmieniają procesów i praktyk biznesowych, by to umożliwić.

Sporym balastem okazuje się shadow IT. Z powodu tego zjawiska część zasobów trzeba angażować w naprawianie systemów zbudowanych poza architekturą i procesami nadzorowanymi przez działy IT (26 proc.).

Kolejnym grzechem jest pośpiech. Specjaliści IT sygnalizują, że decyzje dotyczące strategii chmury, wyboru architektury czy platformy niepotrzebnie podejmowane są w zbyt szybkim tempie (24 proc.).

Równie istotną przeszkodą we wprowadzaniu innowacji opartych na IT okazuje się brak jasno zdefiniowanych ról i obowiązków w organizacji (24 proc.).

Zatem aby rozwój biznesu oparty na technologii był efektywny, firmy muszą uporządkować przynajmniej kilka kluczowych obszarów. W ocenie analityków wskazane problemy mogą stanowić punkt wyjścia do współpracy szefów firm i liderów IT.

Oprócz chęci niezbędne są oczywiście inwestycje, a to od dawna przyprawia organizacje o ból głowy – wynika z danych Insight. W ocenie 52 proc. specjalistów budżety i nadzór IT są największym problemem w tym obszarze.

W badaniu pytano 404 profesjonalistów IT z firm liczących od 1 do ponad 1 tys. pracowników.