Firmy rodzinne nie korzystają w pełni z nowych technologii. Przejmujące stery w rodzinnych biznesach młode pokolenie chciałoby to zmienić. Jedynie 7 proc. sukcesorów uważa, że ich przedsiębiorstwa posiadają strategię biznesową dopasowaną do obecnych czasów. 36 proc. jest sfrustrowanych tym, że ich rodzice nie w pełni rozumieją szanse i zagrożenia, jakie niosą nowe technologie. Takie wnioski płyną z raportu „O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów. Różne ścieżki, te same priorytety” przygotowanego przez PwC i Instytut Biznesu Rodzinnego.

Autorzy raportu podkreślają, że polscy sukcesorzy przywiązują dużą wagę do takich obszarów jak: digitalizacja, innowacje i profesjonalizacja. 75 proc. uczestników badania uważa, że kluczowe znaczenie ma opracowanie strategii biznesowej dostosowanej do wyzwań obecnej transformacji.

82 proc. sukcesorów w polskich firmach rodzinnych jest przekonanych, że innowacje mają fundamentalne znaczenie dla firmy. Tylko 15 proc. sądzi jednak, że ich biznes dobrze sobie z nimi radzi. Zdaniem autorów raportu to sygnał wskazujący na istnienie luki kompetencyjnej. Innowacje mogące umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa, wciąż w wielu spółkach nie są wykorzystywane w sposób skuteczny i nie wspierają ich rozwoju. Już jednak sama świadomość niedostatków w tym zakresie ma duże znaczenie. Daje nadzieję, że wyniki te ulegną poprawie.