Aż 70 proc. dyrektorów IT i odpowiedzialnych za utrzymanie sieci uważa, że technologie bezprzewodowe zmienią ich branżę – według badania Deloitte.

Niemal wszyscy ankietowani (98 proc.) chcą wdrożyć sieć 5G i Wi-Fi 6 w ciągu 3 lat. Już 80 proc. przygotowuje się do tego procesu albo jest w trakcie implementacji.

Jednym z najważniejszych czynników, który do tego motywuje, jest zwiększenie odporności firmy na kryzysy (59 proc. odpowiedzi).

Sprawna sieć wzmocni biznes firmy

Na drugim miejscu wymieniano dążenie do opracowania lub poszerzenia gamy rozwiązań w firmie dopasowanych do nowych potrzeb, które opierają się na solidniejszej i wydajniejszej infrastrukturze sieciowej (48 proc.).

Raport Deloitte pokazuje, że inwestycja w infrastrukturę sieciową jest uważana za nieodłączny element rozwoju przedsiębiorstwa.

Prywatna sieć 5G w praktyce

Ilustracją tego trendu jest przykład dużej firmy telekomunikacyjnej, która w związku z pandemią wdrożyła prywatną sieć 5G w hali produkcyjnej. Jest ona wykorzystywana np. do sprawdzania, czy pracownicy noszą maski.

Podobnych rozwiązań jest więcej: monitoring czujników osobistych pomaga w utrzymaniu dystansu społecznego, sprzęt VR umożliwia łączność pomiędzy pracownikami.

Dzięki dużej przepustowości i niskim opóźnieniom, sieć 5G znalazła też swoje zastosowanie w telemedycynie (zdalne konsultacje medyczne czy sterowana przez robota diagnostyka).

Maksymalne wykorzystanie potencjału nowych technologii oraz zwiększenie efektywności pracy (po 38 proc.) stanowią główną motywację firm do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Duże znaczenie ma przygotowanie infrastruktury pod pracę zdalną i hybrydową.

Stare sieci blokują innowacje w firmach
Aż 56 proc. respondentów przyznaje, że z uwagi na obecny stan łączności sieciowej wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ich firmie nie jest możliwe.

Większe inwestycje

W ostatnich miesiącach ankietowani znacznie zwiększyli prognozy wydatków, jakie planują przeznaczyć na sieci bezprzewodowe w ciągu najbliższych 3 lat.

„Duża część tych inwestycji posłuży zwiększeniu łączności i co za tym idzie – większej efektywności pracowników. To konieczne w dobie upowszechnienia się pracy zdalnej. Aż 41 proc. badanych wskazuje zwiększoną przepustowość danych sieci mobilnych, jako najważniejszą przyczynę warunkującą chęć transformacji cyfrowej” – mówi Magdalena Bączyk, senior manager z zespołu Human Capital Deloitte.

Korzyści z wydajnej sieci
Dzięki sieciom bezprzewodowym przedsiębiorstwa są w stanie zarządzać flotą maszyn i linii produkcyjnych. Wyposażenie zakładu produkcyjnego w czujniki bezprzewodowe ułatwia transfer ogromnych ilości informacji dotyczących działania i stanu sprzętu, a przez to firmy są w stanie przewidzieć problemy lub opóźnienia, zanim spowodują one przestój.
Wprowadzenie automatyki i analizy danych na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa – od komunikacji, dystrybucji energii, gospodarowania budynkiem, administrowania IT po zarządzanie procesami – umożliwi wprowadzanie innowacji oraz zwiększy efektywność pracowników i urządzeń.

Dobry kontakt z klientem zaprocentuje

Wzmocnienie relacji między konsumentem a przedsiębiorstwem jest według inwestorów jednym z głównych motorów wdrożenia transformacji cyfrowej. Uważa tak 32 proc. respondentów, wskazując na poprawę interakcji z klientem jako jedną z trzech najważniejszych korzyści z wykorzystania zaawansowanych sieci bezprzewodowych.

Bezpieczeństwo – nadzieje i obawy

Jedną z ważniejszych przyczyn cyfrowej transformacji w firmach jest poprawa ochrony danych. Wskazuje na nią ponad jedna czwarta badanych.

Jednocześnie 41 proc. dyrektorów IT i odpowiedzialnych za utrzymanie sieci obawia się o bezpieczeństwo informacji przy korzystania z rozwiązań bezprzewodowych.

Warto jednak zaznaczyć, że pytani oczekują zwiększonej ochrony danych dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych sieci bezprzewodowych.

Obawa o kompatybilność
Równie silną obawę przedsiębiorców (38 proc.) budzi kompatybilność nowych sieci z istniejącymi już połączeniami i ustawieniami. Dostawcy mają więc okazję rozwiać te częste wątpliwości prezentując rozwiązania, które pozwalają na integrację infrastruktury sieciowej.

Klienci otwarci na różnych dostawców

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły Wi-Fi 6 lub 5G, często współpracują z wieloma usługodawcami każdego typu: aplikacji i usług w chmurze, operatorami sieci bezprzewodowych, konsultantami i integratorami, producentami sprzętu i dostawcami infrastruktury.

Aż siedmiu na dziesięciu badanych deklaruje otwartość w nawiązaniu współpracy z nowymi dostawcami.

Integrator połączy różne klocki

„Najbardziej efektywne będzie utworzenie rozbudowanej infrastruktury, zdolnej do współdziałania różnych sieci. Dwie trzecie firm, które decydują się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań sieciowych wybiera model „best of breed”, składający całość rozwiązania z wielu komponentów różnych producentów, i zwraca się do partnerów zewnętrznych w celu ich integracji” – twierdzi Sławomir Lubak, partner w Deloitte.

Dane znajdują się w raporcie Deloitte „Global Advanced Wireless Study”.