Światowe wydatki na systemy oparte na sztucznej inteligencji osiągną 154 mld dol. w 2023 r. – według IDC. Taką kwotę pochłoną w sumie zakupy oprogramowania, sprzętu i usług, co oznacza wzrost o 27 proc. wobec 2022 r.

Co istotne, tempo wzrostu utrzyma się na wysokim poziomie w latach 2022-2026 i wyniesie średnio 27 proc. co roku. Przewiduje się, że w 2026 r. wydatki na systemy AI przekroczą zawrotną kwotę 300 mld dol, czyli pójdą w górę dwukrotnie.

Po co firmom AI

Analitycy twierdzą, że firmy, który zbytnio ociągają się z wdrażaniem AI, pozostaną w tyle, niezależnie od wielkości organizacji.

Jak twierdzi ekspert, sztuczna inteligencja jest najlepiej wykorzystywana w tych firmach do zwiększania umiejętności pracowników, automatyzacji powtarzalnych zadań, dostarczania spersonalizowanych rekomendacji i podejmowania decyzji opartych na danych.

Trzy wiodące przypadki użycia

Jak duże będą wydatki na systemy zorientowane na AI, wskazuje choćby to, że tylko jeden z 36 przypadków użycia AI zidentyfikowanych przez IDC będzie miał średnią stopę wzrostu poniżej 24 proc. do 2026 r.

Trzy z wiodących use case’ów sztucznej inteligencji pod względem wydatków koncentrują się na sprzedaży i obsłudze klienta. Są to: rozszerzenia agentów obsługi klienta, rekomendacje i rozszerzenia procesów sprzedaży oraz doradcy programowi i systemy rekomendacji.

IDC uważa, że te zastosowania będą dotyczyły inwestycji w niemal każdej branży, a łącznie pochłoną ponad jedną czwartą wszystkich nakładów na sztuczną inteligencję w 2023 r.

Optymalizacja IT wśród topowych inwestycji w AI

Inne przypadki użycia, na które firmy wydadzą najwięcej w tym roku, obejmują bardziej zróżnicowany zestaw zadań: optymalizacja IT, rozszerzone systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom oraz analiza i dochodzenie w sprawie oszustw.

Banki i handel najgłębiej sięgną do kieszeni

Dwie branże, które poczynią największe inwestycje w sztuczną inteligencję w 2023 r. oraz do 2026 r., to bankowość i handel detaliczny.

Następne w kolejności są usługi profesjonalne, produkcja dyskretna (przedmiotów budowanych z części, np. auta, pralki, komputery) i procesowa (np. produkcja paliw, żywności, nawozów).

Łącznie tych 5 sektorów będzie odpowiadać za ponad połowę wszystkich wydatków na systemy zorientowane na sztuczną inteligencję w 2023 r. – uważa IDC.

Z tym że najszybszy wzrost nakładów będzie miał miejsce w branży medialnej (średnio aż 30,2 proc. co roku do 2026 r.). Tylko dwa rynki wertykalne będą miały średnią poniżej i tak wyśrubowanej stopy 25 proc. na plusie co roku.