Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zostało przyjęte przez polskich przedsiębiorców z dystansem i ostrożnością – wynika z raportu firmy doradczej EY „Split payment oczami przedsiębiorców”. 

Ponad 2/3 firm nie ocenia tego instrumentu pozytywnie. Więcej niż 70 proc. nie zamierza stosować MPP. Trzech na czterech podatników obawia się zamrożenia znacznej ilości środków na rachunku VAT. Ponad 85 proc. nie przewiduje, że dzięki split payment szybciej otrzyma zwrot podatku (według przepisów – do 25 dni w razie stosowania MPP). Natomiast 35 proc. przedsiębiorców jest zdania, że split payment ułatwi im odliczenia VAT.

 

 

Większości firm nie przekonuje też argumentacja resortu finansów, iż podzielona płatność uszczelni system VAT. Zgadza się z tym stwierdzeniem 33 proc. pytanych.

 

 

 

Mimo sygnalizowanych obaw ponad połowa respondentów jest przekonana, że ich firma jest przygotowana do MPP – w zakresie funkcjonalności systemu księgowego oraz przeszkolenia personelu. Duża część respondentów udzieliła jednak niejednoznacznej odpowiedzi ("raczej tak" lub "raczej nie"), co prawdopodobnie wynika z tego, że nie wiedzą oni dokładnie, jak działa split payment. Jedynie 3 proc. jest pewna swojej gotowości na MPP. Można przypuszczać, że z czasem ten odsetek będzie rosnąć.

 

 

Raport „Split payment oczami przedsiębiorców” powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez CubeResearch na zlecenie EY w czerwcu i lipcu 2018 r. na reprezentatywnej próbie 150 osób, które mają wpływ na finanse i księgowość firm. Mechanizm MPP przedsiębiorcy mogą stosować od 1 lipca br.