Zmarnowane wydatki IT pozostają głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Respondenci informują o 38 proc. wyrzuconych w błoto pieniędzy na oprogramowanie komputerowe, 34 proc. – na software data center, 33 proc. – na SaaS oraz także 33 proc. – na IaaS/PaaS – według badania Flexery.

Zespoły zarządzające zasobami IT (ITAM) podają, że największe wyzwania dotyczą nowych środowisk (SaaS, chmura, kontenery) oraz złożoności praw do używania oprogramowania (oba jako największe wyzwanie wskazało 32 proc. respondentów).

Największe korporacje — zatrudniające ponad 100 tys. pracowników — wydają średnio 64 mln dol. na SaaS. Jeśli odejmiemy jedną trzecią tej kwoty, wychodzi okrągła sumka zmarnowanych pieniędzy.

Jak powstrzymać straty

Aby masa środków nie szła na marne, wskazano najważniejsze obszary oszczędności. Z badania wynika, że programy SAM (zarządzania zasobami oprogramowania) są najbardziej efektywne w osiąganiu oszczędności dzięki ponownemu wykorzystaniu licencji (nie w chmurze), aby uniknąć kupowania nowych (83 proc. wskazań). Równie dobrym pomysłem okazuje się negocjowanie umów z dostawcami (83 proc.) i ograniczenie wydatków na utrzymanie nieużywanego oprogramowania (81 proc.).

Brakuje ludzi, czasu i pieniędzy

Problem polega jednak na tym, że często nie ma komu nadzorować tych obszarów: 78 proc. respondentów w Europie przyznaje, że wyzwaniem jest brak zasobów w zespole SAM, a według 88 proc. brak czasu albo pieniędzy na audyty.

Najczęściej audyty przeprowadza Microsoft (52 proc. respondentów to zgłosiło), IBM (34 proc.) i Oracle (31 proc.).

Niektórych sporo one kosztowały: 14 proc. respondentów poinformowało, że w ciągu ostatnich trzech lat zapłaciło ponad 5 mln dol. za audyty dostawców oprogramowania (w tym kary i korekty nieprzewidziane w budżecie).

Aż 65 proc. respondentów twierdzi, że nie ma dokładnego wglądu w zasoby IT, które mają wpływ na wyniki biznesowe.

Zdaniem ekspertów w związku z marnotrawstwem i ryzykiem trudności gospodarczych rośnie rola zespołów zarządzania zasobami IT (ITAM), zasobami oprogramowania (SAM) i sprzętu (HAM) – muszą one poprawiać procesy identyfikacji niewłaściwie wykorzystywanego software’u i optymalizacji licencji na chmurę, SaaS i kontenery.


Dane zawiera raport „Flexera State of ITAM”. Pytano 500 specjalistów, którzy zarządzają i uczestniczą w procesach ITAM, SAM i HAM w organizacjach zatrudniających co najmniej 1 tys. pracowników.