Według IDC wydatki na chmurę w Europie w 2023 r. osiągną 148 mld dol., a do 2026 r. zwiększą się aż o ok. 110 mld dol., rosnąc w tempie rocznym o 22 proc. Jednak eksperci nie od dziś wskazują, że masę pieniędzy, jakie idą na usługi cloud, firmy przepalają (wg globalnych danych Flexery około jedną trzecią).

Dlaczego część pieniędzy na chmurę idzie na marne

Jak twierdzą eksperci Inetum Polska, głównym czynnikiem prowadzącym do niepotrzebnych wydatków jest brak odpowiedniego planowania zarówno migracji, jak i korzystania z rozwiązań opartych na chmurze.

Wielu przedsiębiorców podejmuje kroki w celu przeniesienia swoich rozwiązań on-premise do chmury bez odpowiedniej adaptacji. Taka strategia może okazać się bardzo kosztowna i mało efektywna, nie pozwalając w pełni wykorzystać możliwości cloudu.

Niespodzianka. Dodatkowe koszty

„Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, koniecznością konfiguracji środowiska chmurowego i szkoleniem personelu. Firmy mogą być zaskoczone dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za transfer danych między serwerami w chmurze, subskrypcje oprogramowania lub dodatkowe usługi chmurowe, których wcześniej nie uwzględniły w swoim budżecie” – wyjaśnia Marek Dobkowski, Cloud Practice Leader w Inetum Polska.

Jak zauważa, cloud daje sporo korzyści, takich jak skalowanie i zmniejszenie kosztów utrzymania, jednak przeniesienie rozwiązań on-premise do chmury wymaga przemyślanej strategii i odpowiednich modyfikacji, aby wykorzystać potencjał tej technologii.

„Istotą udanej migracji jest przede wszystkim gruntowna analiza oraz dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb i celów konkretnej organizacji” – wyjaśnia Marek Dobkowski.

Z doświadczeń ekspertów wynika, że przedsiębiorstwa, które operują na tradycyjnych systemach, mogą napotykać trudności w dostosowaniu się do nowych rozwiązań. Młodsze organizacje, które od początku kładą nacisk na rozwój infrastruktury chmurowej, zazwyczaj mają mniej kłopotów z migracją i lepiej wykorzystują zalety chmury.

Szkolenia mogą nie wystarczyć

Luka kompetencyjna to jedna z barier migracji. Szkolenia ludzi z firmy mogą nie wystarczyć. Istotne jest nawiązywanie współpracy z doświadczonymi partnerami, którzy posiadają odpowiednie know-how.

„Ważne jest, aby wsparcie nie było ograniczone do fazy wdrożenia. Ciągły rozwój technologii chmurowych wymaga trwałego wsparcia w dłuższej perspektywie” – podkreśla ekspert.

Niezbędne są zasady i organizacja

Aby w pełni korzystać z przechowywania danych, analizy, skalowania i automatyzacji w chmurze, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich polityk zarządzania informacjami, które zapewnią bezpieczeństwo i poufność danych.

Kwestia bezpieczeństwa to zdaniem firm jedno z największych zagrożeń związanych z migracją. W tym kontekście przedsiębiorstwa powinny rozważyć, które dane przechowywać w chmurze, aby uniknąć utraty strategicznych informacji.

Jak wykorzystać skalowalność  

Skalowalność może pomóc w dostosowaniu się firmy do bieżących potrzeb i optymalnym wykorzystaniu infrastruktury. Automatyzacja procesów pozwala efektywnie zarządzać zasobami i zwiększać wydajność operacyjną. Sprawdza się to szczególnie w przedsiębiorstwach, które charakteryzuje sezonowy wzrost aktywności klientów. Przykładem są biura podróży.