Sedlak & Sedlak obliczył efektywność wynagrodzeń w giełdowych spółkach IT, analizując wydatki na płace i obciążenia budżetów z tego tytułu. Podstawą obliczeń były wydatki firm na świadczenia pracownicze w 2017 r. (płaca zasadnicza, dodatki, obowiązkowe narzuty na wynagrodzenia).

Okazało się, że w większości z 19 badanych podmiotów koszt miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden pełny etat mieści się w przedziale od 6 do 11 tys. zł. Wyjątkiem jest Asseco Polska, gdzie wskaźnik ten wyniósł blisko 16 tys. zł. Polski potentat IT wyróżnia się również w branży poziomem zatrudnienia – w 2017 r. średnia liczba etatów przekroczyła 20 tys.

Na drugim miejscu znalazł się Ailleron (ponad 10,8 tys. zł), a trzecie jest Asseco Business Solutions (ponad 10,6 tys. zł). Najniższe koszty wynagrodzeń na etat, niewiele przekraczające 6 tys. zł, ponoszą LSI Software, Simple i Elzab.

Okazało się, że w czterech giełdowych spółkach z branży nakłady na wynagrodzenia stanowią większość kosztów (ich udział przekracza 50 proc.). Płacące najhojniej (w przeliczeniu na osobę) Asseco Polska znalazło się w tym gronie dopiero na 4 miejscu (50,9 proc. udziału wynagrodzeń w kosztach). Największym obciążeniem płace są w Asseco Business Solutions (64,2 proc.), Comarchu (63,2 proc.) oraz iFirma (62,3 proc.).

Na przeciwległym biegunie znalazły się trzy spółki, w których udział świadczeń pracowniczych w kosztach nie przekroczył 20 proc. Są to OPTeam (18,5 proc.), Arcus (18 proc.) oraz Atende (16,8 proc.). Różnice te wynikają przede wszystkim z profilu działalności danej organizacji – wyjaśnia Sedlak & Sedlak.

 

 

Dane obejmują spółki z indeksu WIG-Informatyka, do którego nie zalicza się dystrybutorów, stąd nie zostali oni uwzględnieni w tym badaniu.

Źródło: wynagrodzenia.pl