Raport pokazuje, że ciągu ostatnich kilku lat udział kobiet pracujących w firmach z branż STEM (science, technology, engineering and mathematics) wzrósł o 6 proc., a w zarządach tych firm – o 11 proc. Ich zarobki są nieco niższe niż mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Autorzy opracowania przekonują, że firmy zatrudniające kobiety mogą odnieść dzięki temu korzyści.

– Zespoły, w których są kobiety, szybciej i efektywniej osiągają założone cele i szybciej dochodzą do konstruktywnych wniosków, wdrażają działania, które przynoszą konkretne efekt – twierdzi Kinga Jabłonowska z PR Siemensa.

Z badań Europejskiej Agendy Cyfrowej wynika, że gdyby kobiety były reprezentowane w sektorze STEM tak samo jak mężczyźni, to PKB Unii Europejskiej zwiększyłby się rocznie o ok. 9 mld euro. W firmach, które zatrudniają kobiety na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35 proc. wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. wyższa niż w innych, porównywalnych organizacjach.

Obecnie firmy z branży starają się przyciągnąć kobiety, wdrażając np. odpowiednie standardy przy procesach rekrutacji czy awansie.

– Od Doliny Krzemowej przez Azję i Europę, wszystkie firmy w branży technologicznej zastanawiają się nad tym, w jaki sposób przyciągnąć więcej kobiet, bo przekłada się to na ich biznes. Coraz więcej badań pokazuje, że zróżnicowane zespoły składające się z kobiet i mężczyzn, z osób starszych i młodszych są bardziej kreatywne, wydajne i efektywne. Zarządzanie różnorodnością przekłada się bezpośrednio na wyniki firmy i coraz więcej firm to rozumie – przekonuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Barierą w poszerzaniu reprezentacji kobiet w IT jest w opinii ekspertów przekonanie, że studia inżynierskie nie są odpowiednie dla kobiet. Aby zmienić tę sytuację, konieczne są zmiany w systemie edukacji i szersza współpraca świata biznesu ze światem nauki. Z raportu wynika, że kobietom nie brakuje umiejętności koniecznych do pracy w branży. Ponad 40 proc. maturzystek ocenia swoje zdolności matematyczne jako dobre, a w grupie szykujących się na studia techniczne 85 proc. jako bardzo dobre.

Istotne jest też takie wsparcie w firmach, jak stworzenie miniżłobków dla dzieci czy elastyczny czas pracy dla młodych rodziców. Zwiększenie udziału kobiet wśród specjalistów IT może także pomóc w ograniczeniu trapiącego branżę technologiczną niedoboru fachowych kadr, który według danych UE będzie się pogłębiać.