Według badania Vanson Bourne 55 proc. menedżerów ds. informatyki w regionie EMEA odczuwa zagrożenie ze strony przedsiębiorstw, które potrafią szybciej wdrażać nowe rozwiązania. Większość (65 proc.) menedżerów dostrzega spory rozdźwięk między potrzebą zmian w biznesie, a możliwością sprawnej implementacji nowinek IT. Dlatego poszukują sposobów na przyspieszenie.

Problem jest niemały – w Wielkiej Brytanii średnie opóźnienia we wdrożeniach sięgają 5 miesięcy, a w co czwartej firmie w regionie EMEA odnotowano poślizg rzędu 7 – 18 miesięcy. Zdaniem wielu menedżerów jest to spore ryzyko dla firmy – 39 proc. badanych uznało, że zwłoka może ograniczyć innowacje we wszystkich działach, 36 proc. obawia się spadku produktywności, a co trzeci respondent – utraty klientów na rzecz sprawniejszych konkurentów. 

Można zwinniej
W tej sytuacji na znaczeniu zyskują narzędzia umożliwiające przyspieszenie modernizacji IT w firmie. Są to np. tzw. zwinne metodyki programowania (Agile) i programy dostosowane do potrzeb działów przedsiębiorstwa.

Jak działa Agile?
– Zespoły kierujące się tymi zasadami są samodzielne. Pracując wspólnie nad produktem, nie dzielą się poszczególnymi zadaniami, lecz funkcjonują równolegle, pozostają od siebie niezależne. Jednocześnie wszystkie rozwiązania wdrażane w poszczególnych fazach są konsultowane z klientem i omawiane w gronie projektowym. W jego skład wchodzi tzw. product owner, czyli przedstawiciel zleceniodawcy. Ogranicza to nieporozumienia i procedury, co przyspiesza prace – wyjaśnia Wojciech Mach, dyrektor zarządzający w polskim oddziale Luxoftu, firmy specjalizującej się w outsourcingu IT.

Według 84 proc. specjalistów z USA Agile pozwala osiągać efekty dostosowane do potrzeb firmy (za Analyst.Net Research). Ponadto wyraźnie skraca proces przygotowania ostatecznej wersji oprogramowania dla danej firmy. Np. przy pomocy Agile w GE Healthcare ograniczono proces tworzenia zaawansowanego software’u z 18-24 miesięcy do roku. Innym przykładem jest Capital One. Po przejściu z tradycyjnego modelu programowania na „zwinny” w ciągu 2 lat firma zredukowała czas potrzebny do wypuszczenia swoich produktów na rynek średnio o 70 proc.

W Polsce Agile wciąż stanowi nowinkę, choć coraz częściej przenoszone jest na rodzimy grunt przez międzynarodowe przedsiębiorstwa i centra outsourcingu IT. Skuteczność metody poprawia kształcenie pracowników i klientów dotyczące Agile.

Dobrze dopasowane
Z badania wynika, że w poprzednich latach przedsiębiorstwa unowocześniały infrastrukturę IT, a obecnie kładą nacisk na sprawne wykorzystanie oprogramowania. Zakup skrojonych na miarę produktów lub sprawdzonych programów ułatwia osiągnięcie tego efektu.

Na znaczeniu zyskują więc wyspecjalizowane rozwiązania, przygotowane dla różnych działów firmy lub do realizacji konkretnych zadań – takie jak systemy ERP, CRM, oprogramowanie w chmurze, które według menedżerów pozwolą zaoszczędzić czas i przyspieszyć innowacje w dłuższym okresie.

Na wprowadzaniu innowacji przedsiębiorcy nie zamierzają oszczędzać – według Vanson Bourne w opinii większości menedżerów (61 proc.) konieczne są przede wszystkim dalsze inwestycje w IT oraz większa integracja procesów informatycznych z biznesowymi celami organizacji (58 proc.). Oznacza to, że zwinność w transformacji firmowego IT może odegrać w najbliższych latach kluczową rolę w rywalizacji między przedsiębiorstwami.

W badaniu Vanson Bourne wzięło udział blisko 5,5 tys. respondentów z regionu EMEA, w tym menedżerowie IT oraz specjaliści ds. informatyki w firmach.