W samej Europie oraz obu Amerykach cyberzagrożenia są notowane na drugim miejscu. W Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i RPA znalazły się nawet na miejscu pierwszym. Największe obawy budzą też wśród firm informatycznych i komunikacyjnych oraz w sektorze handlu detalicznego i hurtowego. Przy czym nie chodzi tutaj tylko o przestępstwa typu ataki hakerów, włamanie do systemów IT czy kradzież danych osobowych. Pod pojęciem cyberzagrożeń rozumiane są wszelkiego rodzaju incydenty, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na przykład awarie systemów informatycznych czy przerwy w dostępie do danych.

Na dziesiątym miejscu tegorocznego zestawienia światowych ryzyk biznesowych znalazły się generalnie nowe technologie. Wśród związanych z nimi zagrożeń wymieniane są m.in.: skutki coraz bardziej złożonych i wszechobecnych połączeń i powiązań sieciowych, wykorzystanie nanotechnologii, sztuczna inteligencja, druk 3D oraz drony. Firmy boją się, że działając w coraz większych zależnościach sieciowych będą stawały się coraz bardziej bezbronne wobec mających możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się po sieci cyfrowych zagrożeń.

Najbardziej w tym roku (podobnie jak w ubiegłym) firmy na świecie obawiają się zakłóceń i przerw w działalności biznesowej. Chodzi tu m.in. o przerwanie łańcucha dostaw czy podatność na zerwanie ciągłości działalności biznesowej. Na drugim miejscu (również jak w poprzednim roku) znalazły się zagrożenia wynikające z rozwoju rynku, m.in. niestabilność sytuacji rynkowej, pogłębiająca się konkurencja, nowi gracze rynkowi, stagnacja oraz wahania koniunktury rynkowej.

Zagrożenia, których najbardziej obawiają się firmy na świecie w 2017 roku

  1. Przerwy i zakłócenia w działalności biznesowej
  2. Niestabilna sytuacja rynkowa
  3. Cyberincydenty   
  4. Klęski żywiołowe
  5. Zmiany w prawie
  6. Rozwój makroekonomiczny
  7. Pożary i eksplozje
  8. Zagrożenia polityczne i przemoc
  9. Utrata reputacji i wartości marki
  10. Nowe technologie

Źródło: Allianz Risk Barometer 2017