Centrum Informatyki Ministerstwa Finansów w Radomiu zostanie rozbudowane o nową serwerownię. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 5,51 tys. mkw., a kubatura 37,1 m sześc. Wartość kontraktu to ponad 228,7 mln zł netto wraz z opcjami.

Oferta przebiła budżet

Umowę zawarto z Budimexem, który złożył jedyną ofertę wartą 251,9 mln zł brutto, w postępowaniu uruchomionym we wrześniu 2021 r. W tym 150,4 mln zł to zamówienie podstawowe, podczas gdy budżet CIRF na ten cel wynosił 104,2 mln zł.

Grube miliony wydane na inwestycję mają umożliwić zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury informatycznej ministerstwa, a dzięki temu rozwój i tworzenie kolejnych usług oraz dalszą centralizację i konsolidację systemów resortu.

Termin zakończenia robót to 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Inwestycja ma zostać sfinalizowana w 2025 r.

Resort inwestuje w analitykę i nowy system faktur

Centrum przetwarzania danych CIRF zapewnia utrzymanie najważniejszych systemów IT resortu finansów. Liczba eksploatowanych serwerów przekroczyła 10 tys., a ilość przetwarzanych danych liczona jest w dziesiątkach petabajtów – podaje MF.

Systemy informatyczne resortu przetwarzają m.in. dane JPK_VAT, SENT i STIR. Ministerstwo podaje, że obecnie koncentruje się m.in. na zwiększeniu potencjału analitycznego i wykorzystaniu możliwości Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który ruszy w 2024 r.

Co będzie budowane

W ramach inwestycji wykonawca zrealizuje, wraz z dokumentacją projektową, budowę obiektu technicznego – serwerowni składającego się z części technicznej 1-kondygnacyjnej i administracyjno–biurowej 2-kondygnacyjnej wraz z wyposażeniem. Kontrakt obejmuje również połączenie istniejącego budynku technicznego z nowym, a także zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie serwerowni.

Na terenie inwestycji zaplanowano parking na ok. 36 miejsc i stacje ładowania dla samochodów i rowerów elektrycznych. Wykonana zostanie także naziemna instalacja modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy 150 KW.