FileNET zintegruje pakiet Panagon (zawierający produkty do zarządzania procesami eContent i eProcess) z Microsoft Digital Dashboard. Plany te wynikają bezpośrednio z decyzji FileNET-u dotyczącej wspierania oprogramowania Microsoft SharePoint Portal Server. Integracja polega na dodaniu do Digital Dashboard poszerzonych możliwości wyszukiwania danych oraz połączenie z pakietem Office XP. Digital Dashboard to oprogramowanie do tworzenia bazy danych na użytek portali internetowych.