Wynik barometru w III kw. 2011 r. jest najgorszy w tym roku. Jego wartość wyniosła 37,1 pkt (w skali od 1 do 100), co oznacza spadek o ponad 16 punktów w stosunku do poprzedniego kwartału. Wskazanie jest także niższe niż w I kw. br. Wynik poniżej 50 punktów oznacza, że firmy spodziewają się spowolnienia gospodarczego. Barometr to wskaźnik wyprzedający.

Na pytanie, jaka będzie Pana/Pani zdaniem koniunktura w najbliższych miesiącach, 44 proc. przedsiębiorców odpowiedziało, że raczej się pogorszy, a 10 proc. – że będzie zdecydowanie gorzej. W poprawę wierzy 12 proc. badanych.

Badanie przeprowadził Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Maison Institute wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników próby małych i średnich firm (do 250 zatrudnionych).

– Małe i średnie firmy to najczulszy barometr polskiej gospodarki. Pierwsze wyczuwają zagrożenia i pierwsze ruszają do inwestycji. Potwierdza to historia ostatnich 20 lat. – skomentował wyniki prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak. – Jest to najlepszy wskaźnik wyprzedzający.