Jak podkreśla F5 Networks polski odział jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się biur amerykańskiego producenta na świecie. Obok SOC w skład Technical Center wchodzą również działy obsługi technicznej oraz rozwoju produktów. Od otwarcia rok temu Technical Center zatrudniło blisko 70 specjalistów, analityków i inżynierów. Ich liczba ma jeszcze wzrosnąć.

Wynika to m.in. z coraz większego popytu na usługi dostępne w centrum bezpieczeństwa, które obecnie obsługuje zarówno polskich klientów, jak i z regionu EMEA. SOC świadczy usługi DDoS w trybie 24/7, wdrażania firewalli aplikacyjnych WAF (Web Application Firewall) oraz przeciwdziałania różnego typu atakom.

Dwunastomiesięczne doświadczenia centrum bezpieczeństwa pokazują, że zwiększa się poziom zagrożeń związanych z cyberprzestępstwami na naszym regionie. W ciągu roku SOC zapobiegło 5855 atakom DDoS. Coraz większym zagrożeniem są botnety: w 2016 roku zanotowano 201 ataków wykorzystujących serwery CnC (Command and Control), w tym trojanów typu Zeus (60), Gozi (53) oraz Tinba (39). W szczególności na celowniku hakerów znajdują się polskie banki. Są obiektem ataków nie tylko wspomnianych trojanów – od początku tego roku odnotowano także 150 prób ataku polegającego na wstrzykiwaniu kodu.