Exorigo-Upos powołał zespół pod nazwą Cloud Experts. Obejmuje specjalistów od technologii Microsoftu (Server, Azure, 365).

Zespół został wyodrębniony w dziale infrastruktury i bezpieczeństwa firmy. Zajmuje się wsparciem klientów w takich obszarach, jak administracja Windows Server, zarządzanie dostępami dla poszczególnych grup (programiści, administratorzy, helpdesk) i bazami Azure SQL, bezpieczeństwo sieci i usługi Azure w postaci Serverless. Pomaga też w doborze odpowiednich licencji Microsoft 365 i zarządzaniu nimi.

Zespół nieoficjalnie powstał w trakcie pandemii. Niedawno zaczął oferować klientom konkretne produkty.

Exorigo-Upos wyjaśnia, że zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe rośnie bardzo szybko w retailu. Działający od 30 lat warszawski dostawca rozwiązań i integrator specjalizuje się w projektach dla handlu detalicznego.

Przytacza raport PwC z 2022 r., z którego wynika, że w sektorze handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych już ponad połowa firm uważa się za „średnio” lub „wysoko” zaawansowanych we wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Jedynie 17 proc. nie używa chmury i nie uwzględnia jej w swojej strategii.

Według spółki dla retailu przy znacznej skali działalności duże znaczenie ma wysokie ryzyko związane z dostępnością i poprawnością działania usług. Dlatego istotną częścią działalności Cloud Experts jest zapewnianie kopii bezpieczeństwa.

Poza retailem obsługiwane są też mniejsze firmy, np. kancelarie prawne.

Grupa podaje, że obsługuje ponad 170 tys. sklepów i biur, a rocznie realizuje ponad 1 tys. projektów.