Prelekcję prowadzili w dniu 22 stycznia br. dwaj praktycy Evera – Szymon Grajek i Karol Bednarek. Tematyka spotkania dotyczyła jakości energii elektrycznej oraz systemów zasilania gwarantowanego UPS.

Prezentowany materiał podzielono na dwie części: I. Wprowadzenie teoretyczne oraz II. Praktyczne aspekty projektowania systemów zasilania gwarantowanego. W części pierwszej przedstawiono problematykę powstawania i oddziaływania zaburzeń w sieciach zasilających. Prowadzący odnieśli się do zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, do znaczenia jakości energii w zasilaniu odbiorników energii elektrycznej oraz skutków złej jakości energii. Scharakteryzowano odbiorniki o znaczeniu strategicznym oraz systemy zasilania gwarantowanego. Omówiono topologie, tryby pracy oraz dodatkowe funkcjonalności układów UPS.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki licznych badań systemów UPS Evera, ukazując korzyści wynikające z ich zastosowania w układach zasilania odbiorników wrażliwych na nieprawidłowości zasilania sieciowego. Z badań z zakresu kompensacji mocy biernej wynika, że generowane oszczędności mogą sięgnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych – w zależności od mocy zasilacza.
 
Scharakteryzowano także krótko grupy produktów Evera. W części praktycznej główny konstruktor firmy przedstawił przebieg prac projektowych realizowanych w Dziale Badań i Rozwoju firmy oraz omówił skutki niespełnienia wymagań bezpieczeństwa, dotyczących urządzeń elektrycznych.