Euvic zawarł umowę o współpracy z KBJ, integratorem rozwiązań SAP-a. W grudniu ub.r. poinformowano o podpisaniu listu intencyjnego.

Zgodnie z umową Euvic za 3 mln zł obejmie udziały w KBJ (100 tys. akcji nowej emisji). Obecnie Euvic IT i Wojciech Wolny, lider Grupy Euvic, mają łącznie nieco ponad 90 tys. akcji KBJ (5,05 proc. udziałów).

Zapowiedziano wspólną budowę centrum kompetencyjnego SAP-a w ramach grupy kapitałowej Euvic. Będzie ono realizować usługi związane z migracjami środowisk SAP do chmury w partnerstwie z co najmniej jednym z wiodących dostawców infrastruktury cloud.

Strony zobowiązały się ponadto do współpracy m.in. w sprzedaży usług i oprogramowania SAP przez KBJ z wykorzystaniem zasobów Euvic w Polsce i za granicą, sprzedawania usług drugiej strony do klientów końcowych, świadczenia przez KBJ na rzecz Euvic usług doradczych.

Euvic chce przenieść do KBJ swoje zasoby i projekty związane z technologią i oprogramowaniem SAP-a.

Do 30 czerwca 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy Euvic i KBJ, dotyczącej wspólnej realizacji projektów SAP.

KBJ należy do największych firm wdrożeniowych na rynku. Ma ponad 200 klientów w 10 krajach.

Po 3 kwartałach 2022 r. spółka wypracowała 55,1 mln zł przychodów (+11 proc. r/r). Miała 0,86 mln zł straty netto wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Euvic realizuje strategię, zakładającą m.in. osiągnięcie 4 mld zł przychodów w 2030 r.