Unity Group, specjalizująca się w cyfrowej transformacji handlu, zbuduje w Grupie Euvic nowy filar działalności – commerce transformation. Po sfinalizowaniu serii transakcji, opartych o wymianę akcji, pozostanie autonomiczną spółką w ramach grupy. Dotychczasowi właściciele Unity Group staną się udziałowcami Euvic.

Polska potrzebuje silnych graczy

Jak stwierdzono, siłą napędową przyspieszonej transformacji cyfrowej są firmy świadczące doradztwo i usługi IT, wśród których (w ujęciu regionalnym i globalnym) dochodzi do zaostrzonej konkurencji.

W tej sytuacji, jak uważają łączące się firmy, rozdrobniona branża w Polsce potrzebuje silnych, zintegrowanych graczy z szeroką ofertą end-to-end, która będzie atrakcyjna zarówno dla klientów lokalnych, jak i zagranicznych.

Ambicją Euvic i Unity Group jest stworzenie europejskiego lidera z obszaru cyfrowej transformacji.

„Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie e-commerce, widzimy potrzebę oferowania naszym klientom nowych kompetencji i rozwiązań. Dlatego chcemy zwiększyć różnorodność oferowanych usług o konsulting transformacji cyfrowej i rozwiązania wspomagające jej przeprowadzenie. Duże znaczenie mają też kompetencje managerskie zarządu Unity Group, które znacząco wzmocnią całą Grupę Euvic” – mówi Wojciech Wolny, współzałożyciel i prezes zarządu Euvic.

Zapowiada dalszą aktywność w obszarze fuzji i przejęć oraz budowanie wizerunku lidera rynku o międzynarodowym zasięgu. Euvic ostatnio nie zwalnia tempa akwizycji. Ostatnio do grupy dołączyła wrocławska spółka Stermedia, a wcześniej m.in. Sirocco Mobile, a także FFW Communication.

Grzegorz Kuczyński, prezes Unity Group, dzięki integracji liczy na zwiększenie skali działania i szybszą ekspansję, również międzynarodową. Zespół może się jeszcze powiększyć.

6 filar Grupy Euvic

Euvic jest jedną z największych technologicznych grup kapitałowych w Polsce. Łączny przychód spółek w grupie wyniósł w 2020 r. ponad 726 mln zł, a EBITDA 63,8 mln zł.

Do tej pory grupa skupiała swoją aktywność na 5 kluczowych filarach: Software Development, Body/Team Leasing, IT Infrastructure, Innovations oraz Performance (wcześniej Digital).

Nowe przejęcia jeszcze w 2021 r.

Unity Group działa od 1997 r. Jak twierdzi, ma na koncie ponad 500 udanych projektów. W 2020 r. osiągnęła 50 mln zł przychodów, planuje wypracować ok. 70 mln zł w 2021 r. Posiada kompetencje m.in. w doradztwie i dostarczaniu złożonych projektów platform handlowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z branży sprzedaży detalicznej, dystrybucji, a także firm handlowo-produkcyjnych i usługowych.

W ciągu najbliższych 2-3 lat Unity Group planuje dwukrotny wzrost, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i przejęcia. Finalizacja pierwszych przejęć jest planowana jeszcze w 2021 r.

Również Euvic ostatnio nie zwalnia tempa przejęć. Ostatnio do grupy dołączyła wrocławska spółka Stermedia, a wcześniej m.in. Sirocco Mobile, a także FFW Communication.

Cel: kompleksowa obsługa wszelkich projektów cyfryzacji

Zapowiedziano, że Unity Group wraz z pozostałymi spółkami Grupy Euvic będą poszukiwać dalszych synergii ofertowych, by zapewniać kompleksową obsługę wszelkich projektów digitalizacji biznesu.

Grupa chce konkurować ze światowymi graczami

Euvic twierdzi, że dzięki strategii Integratora 2.0 grupa stanie się europejskim liderem cyfrowej transformacji, zatrudniającym kilka tysięcy osób, który będzie konkurował z innymi potentatami branży IT na całym świecie.

Jak dodano, poważnie rozważany jest scenariusz wprowadzenia grupy Euvic na GPW „w pewnym horyzoncie czasowym”. Celem jest pozyskanie kapitału na ekspansję zagraniczną i rozwój innowacji produktowych.