Parlament Europejskie poparł inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie europejskiej chmury obliczeniowej. Europosłowie zwrócili jednak uwagę na problemy, które mogą utrudnić jej realizację. Jednym z nich jest brak jednolitych standardów korzystania z danych.

Jak podaje Rzeczpospolita, europosłowie podkreślali, że brak standardów wymiany danych blokuje swobodny przepływ i wykorzystanie danych do celów badawczych i gospodarczych w krajach Unii Europejskiej. Zdaniem eurodeputowanych „potencjał przetwarzania w chmurze dla Europy może być zrealizowany jedynie wówczas, gdy dane będzie można swobodnie przekazywać w obrębie całej Unii według jasnych zasad" – pisze Rzeczpospolita. Potrzebne jest więc pilne wypracowanie jednolitych, unijnych norm i standardów świadczenia usług w modelu cloud computing.

Europejska chmura obliczeniowa ma być jednym ze środków realizacji programu cyfryzacji przemysłu europejskiego. Program ten stanowi element, przyjętej w ubiegłym roku przez Komisję Europejską, strategii budowania jednolitego, europejskiego rynku cyfrowego. Przetwarzanie w chmurze uznane zostało za istotny czynnik powodzenia procesu reindustrializacji Europy. Postulowane jest więc zwiększenie zakresu wykorzystania zasobów chmurowych w sferze nauki oraz przez sektor publiczny i przedsiębiorstwa.

Na działania związane z europejską chmurą obliczeniową ma być przeznaczonych w ciągu pięciu lat 6,7 mld euro.

Źródło: rp.pl