Placówka europejskiego projektu na rzecz rozwoju technologii chmurowej powstanie w Warszawie. Oficjalna Inauguracja odbyła się podczas konferencji CYBERSEC 2021 w Krynicy-Zdrój.

Co to jest GAIA-X

Jest to stowarzyszenie użytkowników, dostawców usług chmurowych, ekspertów ze świata nauki i innych interesariuszy. Jego celem jest stworzenie standardów funkcjonowania usług opartych na chmurze, narzędzi i mechanizmów zarządzania, przesyłania i wymiany danych. Dotyczy to także AI, IoT, 5G, edge computingu, chmury hybrydowej – wyjaśniał niedawno w wywiadzie dla CRN Polska Dariusz Śpiewak, pełnomocnik zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Hubu GAIA-X w Polsce.

Idea projektu sięga 2019 r. Zdefiniowano m.in. minimalne wymagania techniczne i usługi dla ekosystemów GAIA-X infrastruktury i danych. Usługi te według zapowiedzi będą wykorzystywać istniejące standardy oraz otwartą technologię, m.in. open source.

Po co są huby

Zadaniem hubów organizowanych w krajach Unii (polski ośrodek powstaje jako trzeci, po Luksemburgu i Słowenii) jest promowanie standardów dla chmury w ramach UE i i wypracowanie warunków do tworzenia opartych na nich usług.

Branża: polscy dostawcy skorzystają

Za sterami projektu w kraju stoją organizacje branżowe: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Cyfrowa Polska.

„Każdy, kto będzie chciał realizować usługi i wpisze się w standardy definiowanie przez Gaia-X jest zaproszony do współpracy. Daje to szansę polskim dostawcom usług na start w projektach unijnych” – twierdzi Xawery Konarski, wiceprezes PIIT.

Robert Kośla, dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa w KPRM, zaznacza, że polski hub Gaia-X to pierwsze tak istotne partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze usług chmurowych.

„Działające w Polsce firmy zaangażowane w technologie chmurowe i korzystające z nich rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, czy internetu rzeczy, staną przed szansą, by uczestniczyć w kreowaniu ekosystemu dla swojej aktywności, dzielić się doświadczeniami, budować standardy dla regionu i całej Europy, ale również nawiązywać relacje biznesowe i włączać się w ambitne międzynarodowe projekty” – przekonuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.