Mniej niż połowa (45 proc.) wdrożeń systemów ERP zakończyła się przekroczeniem pierwotnego budżetu – według danych Statista.com opublikowanych w połowie 2019 r. Oznacza to znaczną poprawę wobec 2018 r., kiedy to w 64 proc. przypadków stwierdzono ponadprogramowe wydatki, a jeszcze większą w porównaniu z 2017 r. (74 proc.).

– Obniżenie kosztów wdrożeń i zmniejszenie ponadprogramowych wydatków to m.in. efekt migracji firm do chmury obliczeniowej – twierdzi Tomasz Brzezicki, Solutions Consultant & Business Architect w Xplus. Według w niego klienci skuteczniej niż kiedyś trzymają w ryzach koszty, bo w modelu chmurowym łatwiej niż w on-premise można określić wysokość kosztów także w dłuższej perspektywie.

Co zwiększa koszty

Według agencji badawczej Mint Jutras najczęstszym powodem przekroczenia budżetu przy implementacjach systemów ERP było rozszerzenie zakładanego zakresu wdrożenia (47 proc. odpowiedzi). Po 31 proc. wskazań padło na zmiany biznesowe, które nastąpiły w trakcie wdrożenia, nierealistyczny pierwotny budżet (31 proc.) oraz dodatkowe technologie, które musiały zostać wdrożone.

Kolejne miejsca z wynikiem wynoszącym 25 proc. zajęły: nieprzewidziane problemy (w samej organizacji lub techniczne), które wygenerowały dodatkowe koszty oraz zbyt mała liczba zaangażowanych pracowników. Następnie 22 proc. respondentów wskazało na niedoszacowanie kosztów usług doradczych, a 12 proc. zadeklarowało wzrost kosztu usług doradczych spowodowanych opóźnieniami we wdrożeniu. Ostatnie miejsce z wynikiem 11 proc. zajęło złe dopasowanie wdrożonego rozwiązania, wymagające dodatkowych modyfikacji.

Wyniki badań pokazują, że duże znaczenie przy przekroczeniu budżetu ma wybór podejścia do wdrożenia. Tomasz Brzezicki przekonuje, że zastosowanie metodyki zwinnej, zakładającej stałe dostosowywanie się do zmieniających się oczekiwań podczas trwania projektu, także pozytywnie wpływa na koszty.

Badanie zostało przeprowadzone przez Mint Jutras w listopadzie 2018 r. Udział w ankiecie wzięło 315 respondentów z firm przychodem od 25 mln dol.