Nexsan jest marką firmy Imation, która specjalizuje się w produkcji nośników danych i pamięci masowych. Wśród dostępnych rozwiązań są macierze blokowe SAN, zunifikowane i hybrydowe systemy wspierające jednoczesny blokowy i plikowy zapis danych oraz dyskowe systemy do archiwizacji.