Eptimo zostało dystrybutorem systemów do zdalnego odczytu danych zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu), aplikacji do zarządzania mediami i optymalizacji kosztów zużycia mediów w firmach. Tego typu rozwiązania są produkowane przez spółkę Grinn, należącą do grupy Hicron i oferowane pod marką Rhino. W zakresie telemetrii oferta obejmuje systemy do zdalnego odczytu liczników mediów (RhinoAMI) i oprogramowania. W skład rozwiązania wchodzą urządzenia odczytujące pomiary, kolektory danych oraz aplikacje pozwalające na odczyt, gromadzenie, analitykę i zarządzanie danymi. Oprogramowanie może być oferowane w chmurze. 

Zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy do końca 2020 r. 80 proc. odbiorców powinno mieć zainstalowany zdalny system pomiaru energii. Podobne wymogi dotyczą także innych mediów. Tylko w przypadku urządzeń do zdalnego odczytu energii jest w Polsce około 13 mln urządzeń pomiarowych.