Epicor Cash Collect – jak nazywa się dodana aplikacja – umożliwia automatyzację procesów związanych z nadzorowaniem wpłat i kredytowaniem klientów. Czynności dotyczące obsługi kredytów i windykacji należności wykonywane są w ramach jednej bazy danych. Epicor Cash Collect jest zintegrowany z systemem pocztowym, opcjami wybierania numerów telefonicznych, systemem raportów i analiz. Można sprawdzać prognozy płynności finansowej i monitorować status płatności. Według dostawcy system umożliwia uproszczenie, zorganizowanie i zautomatyzowanie windykacji należności.

Aplikacja Epicor Cash Collect jest dostępna jako usługa (SaaS) w chmurze, można ją także zainstalować na firmowym sprzęcie. Rozwiązanie opracowano we współpracy z e2b software.

Według danych przytoczonych przez Epicora 39 proc. faktur wpływa do firm z opóźnieniem, a średni czas oczekiwania na uregulowanie płatności wynosi 61 dni.