Energis zapłacił, zgodnie z umową, 183,5 miliona zł. Polskim Kolejom Państwowym za 15-letnią dzierżawę 5,3 tys. km, należących do kolei światłowodów. Kwota ta stanowi 90 procent wartości umowy z PKP. Pierwsze 10 procent, czyli 19,25 miliona złotych Energis zapłacił w listopadzie 2000 roku.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Energis zakończy jeszcze w pierwszym półroczu 2001 roku budowę szerokopasmowej sieci szkieletowej opartej na technologii SDH i DWDM do transmisji głosu i danych. Sieć zostanie bezpośrednio połączona z liczącą ponad 30 tys. kilometrów europejską siecią szkieletową Energis Plc, oferując polskim klientom przepustowość 2.5 Gb/s z możliwością zwielokrotnienia do 10 Gb/s.