Energa – Operator modernizuje infrastrukturę opartą na urządzeniach Cisco. W październiku otwarto oferty w przetargu, ogłoszonym w końcu sierpnia br. Złożyli je: NTT Poland, czyli nowa spółka, będąca częścią korporacji NTT Ltd. (cena 3,232 mln zł brutto), a także Sevenet (3,963 mln zł) i Atende (4,281 mln zł). Cena ma 100 proc. wagi przy wyborze oferty. Dostawca energii zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 4,096 mln zł.

Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie urządzeń (w tym przełączników Catalyst C9300 i C9500 oraz routerów ASR) wraz z oprogramowaniem, licencjami i serwisem gwarancyjnym. Celem jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury urządzeń aktywnych na brzegu sieci TAN jak i sieci szkieletowej. TAN steruje siecią elektroenergetyczną operatora, jest to element infrastruktury krytycznej.

Czas realizacji zamówienia określono na 4 lata, w tym 1 rok na wykonanie modernizacji (m.in. dostawę, wdrożenie, sporządzenie dokumentacji) oraz 3 lata gwarancji i wsparcia technicznego.

Energa – Operator rozbudowuje także infrastrukturę systemów OT. W postępowaniu niepublicznym obejmującym dostawę serwerów, macierzy, licencji Live Volume do macierzy Dell SC7020 oraz dysków do ich rozbudowy wybrano śląską spółkę IT Punkt.