Wrocławski ELKOTech otworzył nowe biuro handlowe w Warszawie. Oddział ten będzie obsługiwać firmy z centralnej i północno-wschodniej Polski, a lokalny magazyn skróci czas dostarczania przesyłek do odbiorców. Biuro i magazyn mają siedzibę przy ulicy Gizów 6, na warszawskiej Woli. Numery telefonów i faksu: tel. (0-22) 634-07-20 (do 25), faks (0-22) 634-07-00.