Exea uruchomiła dodatkową lokalizację w kraju, w warszawskim centrum danych należącym do NASK. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo klientom rozwiązań data center i chmurowych dostawcy. Od 2016 r. w Polsce działa Exea Data Center z główną siedzibą w Toruniu.  

Dzięki oddalonej geograficznie serwerowni firmy korzystające z rozwiązań Exea mają możliwość wyboru regionu, z którego świadczone są dla nich usługi.

Nie jest to pierwsza forma współpracy pomiędzy Exea i NASK. W ramach projektu „Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, toruński ośrodek kolokuje infrastrukturę NASK łączącą wszystkie szkoły w Polsce.

Obie organizacje należą również do sieci walidacji opartego na technologii blockchain rozwiązania ChainDoc wdrażanego wspólnie przez Atende i Exea, które pozwala na digitalizację dokumentów pod postacią tzw. trwałego nośnika.