Według syndyk suma prawomocnie zasądzonych kwot od Andrzeja Goli wraz z odsetkami wynosi ok. 1 mln zł. Jak dotąd postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne (stan na dzień 31.10.2013). Andrzej Gola zasiadał w zarządzie Techmeksu w latach 2006 – 2008. Kwota 1 mln zł to jednak kropla w morzu długów pozostawionych przez spółkę, które – według prawomocnej listy wierzytelności i list uzupełniających – wynoszą ponad 200 mln zł (najwięcej stanowią niespłacone kredyty i podatki).

Techmex pozostaje w upadłości likwidacyjnej już 4 lata, ale wygląda na to, że postępowania nie zakończą się prędko. Obecnie – jak poinformowała syndyk – toczy się 6 procesów o zapłatę i o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości (w tym 2 sprawy o podważenie czynności zarządu Techmeksu w zakresie rozporządzenia majątkiem spółki na znaczne kwoty). Trwają 3 postępowania egzekucyjne i 1 postępowanie upadłościowe wobec dłużnika.

Jak dotąd spłacono 7,1 mln zł długów Techmeksu, w tym 2,1 mln zł w tzw. II kategorii zaspokojenia (płace pracowników, pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz należności ZUS-u), co stanowi 61 proc. kwoty w tej kategorii. 

Trwa wyprzedaż majątku pozostałego po firmie. Będzie m.in. kolejny przetarg na byłą siedzibę Techmeksu w Bielsku – Białej (jej wartość oszacowano na 5,3 mln zł netto).