Gazeta Prawna informuje, że od 1 stycznia 2010 r. producenci i importerzy  baterii i akumulatorów mają następujące obowiązki:

– na fakturach i dokumentach związanych z obrotem tym towarem muszą posługiwać się specjalnym numerem rejestrowym, nadanym im przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Dz.U. nr 79, poz. 666, które weszły w życie z początkiem 2010 r.). Numer ten muszą stosować również firmy importujące lub produkujące urządzenia zasilane takimi ogniwami.

– muszą mieć podpisaną umowę z firmami, które zajmują się zbieraniem zużytych baterii i akumulatorów.

– przeznaczać 0,1 proc. swoich przychodów na finansowanie społecznych kampanii edukacyjnych informujących o prawidłowym postępowaniu ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Jeśli nie chcą ich organizować samodzielnie, powinni wpłacić tę sumę na rachunek urzędu marszałkowskiego (jeśli tego nie zrobią, grozi im kara wysokości od 10 do 100 tys. zł).

– do 15 marca 2010 r. muszą złożyć marszałkowi województwa sprawozdania o masie i rodzaju zebranych baterii oraz dane dotyczące ilości wprowadzonych na rynek nowych ogniw.

– dochodzi im obowiązek osiągania odpowiednich poziomów zbiórki odpadów powstałych ze zużytych ogniw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., Dz.U. nr 215, poz. 1671), liczba zebranych zużytych baterii ma stanowić 18 proc. wprowadzonych na rynek nowych ogniw.

 

Więcej na portalu Gazety Prawnej:

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/382668,na_fakturze_za_baterie_musi_byc_numer_rejestrowy.html