Senat poparł nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w związku z czym termin obowiązkowego wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej będzie przesunięty na 1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z ustawą przesunięciu ulegają także terminy realizacji Projektu P1. Chodzi o  Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Ustalono nowe terminy obowiązku wprowadzenia: 

– elektronicznego wystawiania recept – od 1 stycznia 2020 roku  

– e-skierowań – od 1 stycznia 2021 roku 

– prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej – od 1 stycznia 2019 r. Jej wymiana za pośrednictwem P1 – od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja doprecyzowuje definicję EDM. Zgodnie z nią elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, a więc niezależnie od uruchomienia platformy P1.