„Przetwarzanie brzegowe nabiera tempa, ponieważ organizacje zorientowane na cyfryzację starają się wprowadzać innowacje poza centrum danych” — twierdzi Dave McCarthy, wiceprezes ds. badań w IDC.

Według prognozy IDC światowe wydatki na edge computing w 2022 r. wzrosną o 14,8 proc., do 176 mld dol.

Dodatkowo przewiduje się, że inwestycje przedsiębiorstw i dostawców usług w sprzęt, oprogramowanie i usługi dla rozwiązań brzegowych utrzymają to tempo wzrostu do 2025 r., kiedy wydatki osiągną prawie 274 mld dol.

„Różnorodne potrzeby wdrożeń brzegowych stworzyły ogromne możliwości rynkowe dla dostawców technologii, którzy wprowadzają do oferty nowe rozwiązania, coraz częściej poprzez partnerstwa i sojusze” – mówi McCarthy.

Dwa przypadki użycia z największymi inwestycjami

IDC zidentyfikowało ponad 150 przypadków użycia przetwarzania brzegowego w różnych branżach. Zdaniem analityków dwa z nich spowodują największe inwestycje w 2022 r.

Są to: sieci dostarczania treści (content delivery networks) i funkcje sieci wirtualnych (virtual network functions). Oba według IDC są podstawą oferty dostawców usług brzegowych.

Łącznie te dwa przypadki użycia wygenerują w 2022 r. prawie 26 mld dol. wydatków, czyli będą miały 16 proc. udziału w całym rynku – według prognozy.

Jakie branże płyną do brzegu

Najwięcej w 2022 r. w edge computing zainwestuje produkcja (33,6 mld dol.). Ponad 10 mld dol. wydadzą retail oraz firmy z sektora usług profesjonalnych. Wszystkie 19 branż analizowanych przez IDC w tym roku zwiększy inwestycje w dwucyfrowej skali.

Prognoza zakłada, że największe wydatki na edge w 2022 r. obejmują produkcję (operacje oraz zarządzanie aktywami), inteligentne sieci, operacje omnichannel, bezpieczeństwo publiczne, monitorowanie ładunków oraz inteligentne systemy transportowe.

Przypadki użycia z najszybszym wzrostem nakładów do 2025 r. powinny dotyczyć utrzymania infrastruktury publicznej, utrzymania sieci i zastosowań w medycynie: diagnostykę anatomii oraz chirurgię wspomaganą rozszerzoną rzeczywistością (AR).

Duże zapotrzebowanie na serwery i storage

IDC spodziewa się, że wydatki na sprzęt i usługi będą stanowić 85 proc. wszystkich wydatków na rozwiązania brzegowe w 2022 r., a reszta przypadnie na oprogramowanie.

Wydatki na sprzęt będą związane z inwestycjami w bramy brzegowe – edge gateways (z komponentami o niskim poborze mocy, przeznaczone do uruchamiania ograniczonych lub pojedynczych funkcji w środowiskach, w których dostępność zasilania i chłodzenia jest ograniczona). Szybciej powinny natomiast zwiększać się inwestycje w moc obliczeniową i pamięć masową, które prawie dorównają wydatkom na bramy do końca 2025 r.

Za 3 lata połowa rynku to usługi

Wydatki na usługi będą rosły w najszybszym tempie – średnio o blisko 20 proc. rocznie do 2025 r. i za 3 lata powinny stanowić prawie 50 proc. wszystkich nakładów na edge. Będzie to skutkiem inwestycji w łączność i infrastrukturę w modelu usługowym, powiązaną z brzegiem (IaaS, PaaS, SaaS).

Wydatki na oprogramowanie zostaną przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę systemową i zabezpieczenia. Przewiduje się, że analityka oraz AI osiągną szybszy wzrost.