eCenter otrzymał oficjalny status dostawcy Intel Premier Provider (IPP). Program zrzesza firmy autoryzowane jako dostawców produktów i rozwiązań wykorzystujących sprzęt Intela. Obecnie w Polsce jest ich około dwudziestu. W ramach programu IPP Intel oferuje wsparcie techniczne, szkolenia jak również pomoc o charakterze marketingowym.
W Internetowym Centrum Danych eCenter stosowane są serwery Intela, które klienci eCenter mogą, po zainstalowaniu dowolnego systemu operacyjnego (Windows, Linux, BSD), wykorzystywać jako serwery aplikacji, baz danych lub serwery WWW.