eCenter jako pierwsza firma w Polsce zaczęła oferować bazy danych Oracle w modelu ASP (Application Service Provision).
eBaza jest usługą przeznaczoną dla klientów, którzy chcą używać bazy danych Oracle 8i w dowolnej aplikacji (nie musi to być aplikacja internetowa). Mogą to być m.in. portale i wortale internetowe, serwisy firmowe, banki i instytucje finansowe, biura maklerskie, sklepy internetowe oraz serwisy aukcyjne. Bazy te znajdują zastosowanie w hurtowniach danych, aplikacjach e-biznesowych, w systemach obsługiwania transakcji internetowych itp.
Usługa eBaza w modelu ASP polega na tym, że klienci wykorzystują środowisko bazodanowe w Centrum Danych eCenter i korzystają z niego za okresowe opłaty. Według eCenter, pozwala to na obniżenie kosztów eksploatacji bazy danych. Działa ona w oparciu o klaster dwóch serwerów Sun Enterprise 4500.